В Україні — 9-річний досвід
безперебійної роботи серверів

Публічна оферта

Публічна Договір (Публічна Оферта)

Цей документ є еквівалентом усної угоди, акцептується оплатою послуг або реєстрацією на сайті. Будь ласка, ознайомтеся з текстом публічного договору, перш ніж Ви розпочали реєстрацію або замовлення послуг на нашому сайті:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР на надання послуг

Подана нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній, юридичній особі укласти Угоду на надання послуг. Ця Угода є публічною та відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Якщо ви погоджуєтесь з умовами цієї Угоди — ви можете здійснити оплату послуг. У разі отримання оплати за послуги Угода буде вважатися укладеною, а наша компанія такою, яка взяла на себе зобов'язання надати відповідні послуги.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВ "Кіпаріс-Безпека" (ТМ NetEngi), в обліччі директора Брежнєва Данііла Сергійовича, який діє на підставі статуту, надалі іменованого «Виконавець», та містить усі істотні умови надання послуг (ст. ст.633, 641 та гол.63 Цивільного кодексу України).

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ.

1.3. Цей Договір може бути укладений одним із таких способів:

а) Шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця;

б) Шляхом реєстрації Замовника на веб-ресурсі Виконавця за адресою https://netengi.ua (https://billengi.com) (далі — «Веб-сайти Виконавця») відповідно до Інструкцій, опублікованих на веб-сайті Виконавця (далі — «Інструкції Виконавця»), присвоєння номера Договору (у разі, якщо клієнту не надано номер договору, номером договору виступає облікове ім'я клієнта — далі «логін») та подальшої оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням усіх умов, зазначених у Договорі. Замовник відповідає за достовірність зазначеної інформації при реєстрації.

1.4. Терміни, що використовуються у цьому договорі

Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Веб-сайт — сервер, який приймає запити від клієнтів, і видає їм відповіді, зазвичай як сторінок з гіпертекстової розміткою (html), сторінок даних, зображень, файлів, медіа-потоків та інших даних.

Веб-хостінг (віртуальний веб-сервер) — послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, який постійно підключений до мережі Інтернет.

IP-адреса — унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп'ютера, підключеного до локальної мережі або мережі інтернет, що використовується в мережевому протоколі, що маршрутизується (Internet Protocol) сімейства TCP/IP.

SSH-доступ — протокол, що дозволяє отримати доступ безпосередньо на сервер з обліковими даними користувача для віддаленого керування операційною системою, зокрема файлами та папками.

Доменне ім'я — символьне ім'я, яке служить для ідентифікації областей (зон) — гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет та розміщених на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) у зручній для людини формі.

Сервери імен DNS (Name server) — розподілена система перетворення доменного імені (ім'я комп'ютера або іншого мережного пристрою) в IP-адресу та навпаки.

Нік-хендл (nic-handle) — мережевий ідентифікатор, який містить контактну інформацію про певну людину або організацію. Нік-хендли використовуються для встановлення посилання на контактні дані про власника (технічний контакт та інші) доменного імені. Сервіс Whois при видачі інформації про контактні особи доменів посилається на їх нік-хендли.

Whois — сервіс, що працює за протоколом whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом Інтернету.

Спам — це не замовлені попередньо користувачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не надана достовірна інформація про повне найменування, власну пошту чи електронну адресу замовника або відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких користувач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.

Абуза (від англ. abuse — образа, зловживання) — скарга користувачів, що надсилається хостінг-провайдеру. У більшості випадків причиною написання абузи є розміщення сайтів з неправомірним змістом: порнографія, варез, порушення авторських прав (кіно, музика і т. д.) або розсилання спаму, фішинг та інші порушення.

Брутфорс (від англ. brute force) — метод пошуку та злому певного значення (наприклад пароля) шляхом перебору всіх теоретично можливих варіантів.

Фішинг (англ. phishing, від fishing — рибний лов, вивужування) — вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів — логінам, паролям, номерам карт тощо.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. За Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику обрані замовником Послуги, а Замовник бере на себе обов'язок прийняти та сплатити зазначені Послуги. Опис Послуг, їх перелік та вартість опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця https:/netengi.ua. Веб-сайт Виконавця є громадським ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ усі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.

2.2. При прийнятті умов Договору, Замовник зобов'язується сплатити вибрані ним Послуги відповідно до Тарифів, вказаних на веб-сайті Виконавця.

2.3. До переліку Послуг не входить надання можливості приймання-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налагодження або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичок роботи в Інтернеті.

2.4. Виконавець надає реєстрацію доменного ім'я на підставі Договорів, укладених з адміністраторами доменів та іншими реєструючими організаціями.

2.5. При наданні Абоненту у реєстрації доменного імені, Виконавець не несе відповідальності за строки та можливі затримки у реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать їхньому внутрішньому Регламенту.

2.6. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. На високому якісному рівні виконувати свої зобов'язання, коло яких визначено у Розділі 2 цього Договору.

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до обраного Замовника тарифного плану та базових тарифів.

3.1.3. Не пізніше ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних та ремонтних робіт, розсилаючи відповідні попередження на адресу електронної пошти Замовника.

3.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця — netengi.ua, а також розсилати їх на електронну пошту абонента, за необхідності.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Надати повну, правдиву та точну інформацію в кількості, необхідної для надання послуг, які він запитує/набуває. Інформація, надана Замовником, може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2.1 Вчасно оплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного тарифного плану та базових тарифів. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на веб-сайті Виконавця — netengi.ua.

3.2.2. Використовувати Послуги Виконавця лише законним шляхом відповідно до чинного законодавства України та міжнародних актів, а також згідно з Правилами користування послугами, описаними у Додатку №1 до цього Договору.

3.2.4. Погоджуючись з положеннями цього Договору, Замовник також підтверджує інформацію про те, що він володіє всіма знаннями та навичками, або в нього є співробітники, які мають такі, необхідні для коректного використання послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Виконавець має право припинити/блокувати доступ до Послуг та відмовити у наданні Послуг у подальшому, відключити акаунт та розірвати Угоду в односторонньому порядку з попереднім повідомленням або без такої та без повернення грошей у разі порушення правил, описаних у Додатку №1 цього Договору — та/або порушень положень Розділу 4 та/або Розділу 5 цього Договору.

3.3.2. При підвищених потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів, що надаються в рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника припинити його обслуговування без повернення грошей та розірвати цю Угоду в односторонньому порядку.

3.3.3. Виконавець має право змінювати тарифи, що надаються Замовнику. Нові тарифи починають діяти з моменту опублікування їх на офіційному сайті Виконавця — netengi.ua. Зміни тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється. У разі незгоди Замовника з новими тарифами, він надсилає листа на електронну пошту Виконавця.

3.3.5. Виконавець має право вимагати Замовника надати електронні копії паспорта або інших документів, що підтверджують особу Замовника з метою забезпечення точності та правдивості інформації про реєстранта під час виконання операцій — зміна власника домену, зміна реєстратора домену (внутрішній та зовнішній трансфер), а також при достроковому видаленні домену. У разі не надання запитаних даних, Виконавець залишає за собою право відмовити у проведенні зазначених операцій.

3.4. Права Замовника:

3.4.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо покращення якості послуг.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ НАКАЗНИХ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються Замовнику протягом строку дії Договору за умови внесення передоплати на підставі виставленого рахунку або наявності позитивного балансу, більшої або рівної вартості послуги на особовому рахунку/балансі (далі — ЛЗ) Замовника.

4.2. Прохання Замовника вважаються авторизованими (верифікованими) та виконуються Виконавцем, якщо вони були надіслані з контактної електронної адреси (e-mail) Замовника. Прохання Замовника приймаються безпосередньо на e-mail адреси Виконавця, вказані на сторінці Контакти на офіційному веб-сайті Виконавця або через розділ Підтримка в особистому кабінеті клієнта на офіційному веб-сайті Виконавця. Будь-які звернення, виконані під іншими каналами: телефон, лайв-чат, скайп тощо — не вважаються авторизованими і мають виключно консультаційний характер.

4.3. Замовник, який уклав Договір за допомогою акцепту оферти, має право у будь-який час вимагати у Виконавця текст Договору, підписаний уповноваженим представником Виконавця та скріплений печаткою, а також акти виконаних робіт. Дані документи у кількості двох примірників надсилаються на адресу, вказану Замовником.

4.4. Після отримання Виконавцем примірника цього Договору, підписаного з боку Замовника, з додатком копій підтверджуючих документів, Замовник набуває у повному обсязі права, що надаються письмовим Договором.

4.5. У разі, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з вимогою надати оригінали актів виконаних робіт, або ж не надав претензії до якості наданих послуг, оформлених відповідно до умов цього договору, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договори та прийняті споживачем у повному розмірі, що підтверджується актом виконаних робіт, який підписано Виконавцем.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг зазначається на офіційному веб-сайті Виконавця.

5.2. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця, згідно з виставленим рахунком при оформленні замовлення на веб-сайті Виконавця. Також оплата може здійснюватися Замовником за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

5.3. Оплата здійснюється за період, що обчислюється у місяцях чи роках, залежно від виду послуги. Послуга може бути оплачена не менше ніж на мінімальний термін, можливий для надання цієї конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити відповідним регламентуючим документам та законодавству України. Оплата є фіксованим платежем та оплачується Замовником незалежно від факту використання Послуг.

5.4. При оформленні Замовником платіжних документів у розділі «Призначення платежу» обов'язковим є посилання на номер рахунку-фактури. За відсутності посилання на рахунок-фактуру Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум у рахунок оплати послуг Замовника, а надходження платіжного документа не визнається акцептом Договору.

5.5. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а ОР Замовника поповненим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, при обов'язковому дотриманні умов п. 5.4.

5.6. Замовник самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця та повідомлення на контактну електронну адресу (e-mail), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені за застарілими реквізитами.

5.7. У разі анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну його дії, а також у разі передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншій Реєстратору, у тому числі за рішенням суду, кошти за послуги з реєстрації/продовження реєстрації такого доменного імені не повертаються, а відповідальність Виконавця по кожному такому доменному імені припиняється.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг та не дає гарантії того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі чи непрямі збитки, заподіяні Замовнику або третіми особами внаслідок використання або неможливості використання Послуги або понесений внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин.

6.3 Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, а також за повідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Замовника доступу та за можливі наслідки, що виникли внаслідок відсутності такого попередження.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, яке сталося внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення або пошкодження зловмисниками ліній та станційних споруд або з вини Замовника.

6.6. Виконавець не є відповідачем або совідповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними з порушенням положень цього Договору Замовником або іншими особами, які використовують облікове ім'я (Login) та пароль Замовника; пов'язаними з використанням Інтернету за допомогою Послуг; пов'язаними з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в Інтернеті Замовником або іншими особами, які використовують його облікове ім'я (Login) та пароль.

6.7. Виконавець, Адміністратори доменних зон та Оператори Реєстрів не є відповідачами чи совідповідачами за будь-які наслідки використання чи неправомірного використання доменних імен Замовника, у тому числі перед третіми особами, а також за порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.

6.8.Замовник несе відповідальність за підписання актів наданих послуг, виконаних робіт та направлення їх Виконавцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання, а у разі незгоди у той самий строк направлення Виконавцю мотивованої відмови від підписання Акта, при цьому у разі не отримання Виконавцем підписаного акта або мотивованої відмови від підпису Акта протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору та прийняті споживачем у повному розмірі, що підтверджується актом наданих послуг, який підписано Виконавцем.

6.9. Відповідно до чинного законодавства України, Замовник приймає на себе повну відповідальність та ризик, пов'язаний із використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг. Зокрема, відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей або іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернеті та надаються Замовником за допомогою Послуг.

6.10. Замовник несе повну відповідальність за збереження свого пароля та за збитки, які можуть бути завдані внаслідок його несанкціонованого використання. За фактом крадіжки облікового імені (Login) та паролю, викликаної з вини третіх осіб, Замовник має право надіслати на адресу Виконавця письмову заяву про зміну пароля з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки, а для відшкодування збитків, заподіяних крадіжкою, Замовник повинен звернутися до відповідних слідчих та правоохоронних органів.

6.11. Відповідно до п.3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони домовилися, що для підписання Актів у рамках виконання Договору Виконавцем може використовуватися факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи.

6.12. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до тексту цього Договору без повідомлення про це Замовника. Зміни в Договорі набирають чинності з моменту опублікування їх на цій веб-сторінці.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

7.2. До розгляду Виконавцем приймаються лише ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у письмовій формі та у строк, що не перевищує 3 (три) календарні дні з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить трохи більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

7.3. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється Виконавцем за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг, щодо яких заявлено претензію.

7.4. При розгляді спорів, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail) як докази із збереженою службовою технічною інформацією в них (назвах). Якщо службова технічна інформація (назви) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність назв електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа або незалежних експертів.

7.5. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечки вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Цей Договір укладено англійською, українською та російською мовами. У разі суперечок, російська версія має перевагу.

8. МОМЕНТ ВСТУП У СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

8.1. Ця Угода набирає чинності з моменту отримання оплати за Послуги від Замовника та діє протягом усього передплаченого строку надання Послуг.

8.2. У разі внесення Замовником до закінчення терміну дії Договору оплати за Послуги на наступний розрахунковий період, дія Угоди продовжується автоматично на тих самих умовах, що визначені в цій Угоді.

8.3. Угода припиняє свою дію у разі:

8.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити у наданні Послуг Замовнику без роз'яснення причин.

8.5. У разі дострокового розірвання Угоди Замовник має право вимагати повернення коштів за передплачені послуги віртуального хостінгу або віртуальних серверів (VPS). По кожному запиту рішення про виконання коштів приймається індивідуально Виконавцем. Повернення коштів може бути виконане лише у платіжній системі, яка представлена ​​на сайті Виконавця у розділі «Способи оплати». Передплата за інші послуги, крім віртуального хостінгу та VPS, не повертається.

8.6. У разі дострокового розірвання Угоди, сторони передбачають процедуру переходу доменного імені, делегованого Замовнику, до обслуговування іншим реєстратором без скасування делегування такого доменного імені.

8.7. З усіх питань, що не врегульовані в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.